[SUMMARY] (O-T) reverse proxy

From: <joaquin.domenech_at_dutchtone.nl>
Date: Thu May 16 2002 - 09:25:18 EDT
Hi,

regarding the recommendations about reverse proxies I asked for, these are
the results:

RP on dedicated machines
cacheflow
NetApp's NetCache
Cisco's CacheEngine

sofware (commercial):
Inktomi - (someone pointed that is very expensive)
Iplanet Proxy Server

freeware:

OOPS (search Freshmeat.net for an URL)
Apache
Squid


many thanks to:

Edwin Groenescheij
Hendrik Visage
Ray McCaffity
John Riddoch
Dave Floyd===========================================================
De verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde
natuurlijke persoon of rechtspersoon en bevat mogelijk vertrouwelijke en/of
geprivilegeerde gegevens. Met uitzondering van de geadresseerde persoon is
het niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopikren, te
verspreiden of anderszins actie te ondernemen op basis van de informatie.
Indien u de informatie abusievelijk heeft ontvangen, neem dan contact op met
de afzender en verwijder de informatie uit alle computers. Dutchtone staat
niet in voor de juiste en complete verzending van de informatie, noch is zij
aansprakelijk voor de vertraagde ontvangst hiervan.

The information transmitted is intended exclusively for the person or entity
to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any disclosure, copying, distribution or other action  based upon
the information by persons or entities other than the intended recipient is
prohibited. If you receive this information in error, please contact the
sender and delete the material from any and all computers. Dutchtone does
not warrant a proper and complete transmission of this information, nor does
it accept liability for any delays.
===========================================================
_______________________________________________
sunmanagers mailing list
sunmanagers@sunmanagers.org
http://www.sunmanagers.org/mailman/listinfo/sunmanagers
Received on Thu May 16 09:36:18 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu Mar 03 2016 - 06:42:43 EST