SUMMARY: se3510

From: Gareth Williams <Gareth.Williams_at_bromor-tr.wales.nhs.uk>
Date: Wed Apr 05 2006 - 10:01:43 EDT
ok,

General consensus...

Plug the 3510 into the network, look at DHCP server logs and spot the grab for
a new ip address. telnet in on this address and configure the static ip
required.

Lovely.

Thanks to all who contributed.

Gareth

Cymraeg:-
Mae'r neges hon yn gyfrinachol.Os nad chi yw'r derbynnydd y bwriedid y neges
ar ei gyfer, byddwch mor garedig b rhoi gwybod
i'r anfonydd yn ddi-oed. Dylid ystyried un rhywd datganiadau neu sylwadau a
wneir uchod yn rhai personol,ac nid o angen rhaid yn rhai o
eiddo Ymddiriedolaeth GIG Bro Morgannwg, nac unrhyw ran gyfansoddol ohoni na
chorff cysylltiedig.

Cofiwch fod yn ymwybodol ei bod yn bosibl y bydd disgwyl i Ymddiriedolaeth GIG
Bro Morgannwg roi cyhoeddusrwydd i gynnwys unrhyw ebost neu
ohebiaeth a dderbynnir, yn unol ag amodau'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. I
gael mwy o wybodaeth am Ryddid Gwybodaeth, cofiwch gyfeirio
at wefan Ymddiriedolaeth GIG Bro Morgannwg ar www.bromor-tr.wales.nhs.uk

English:-
This message is confidential. If you are not the intended recipient of the
message then please notify the sender immediately.
Any of the statements or comments made above should be regarded as personal
and not necessarily those of Bro Morgannwg NHS Trust, any
constituent part or connected body.

Please be aware that, under the terms of the Freedom of Information Act 2000,
Bro Morgannwg NHS Trust may be required to make public the
content of any emails or correspondence received. For further information on
Freedom of Information, please refer to the Bro Morgannwg NHS
Trust website at www.bromor-tr.wales.nhs.uk.
_______________________________________________
sunmanagers mailing list
sunmanagers@sunmanagers.org
http://www.sunmanagers.org/mailman/listinfo/sunmanagers
Received on Wed Apr 5 10:02:40 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu Mar 03 2016 - 06:43:57 EST