SUMMARY: default password L700 library

From: Ruiter de, Klaas <k.ruiter_at_nl.aswatson.com>
Date: Wed Aug 10 2005 - 08:22:06 EDT
Thanks to Terry and Hoang.
The default password for Storagetek tape libraries is "horizon".

   _____  

Van: Ruiter de, Klaas 
Verzonden: maandag 8 augustus 2005 10:14
Aan: 'sunmanagers@sunmanagers.org'
Onderwerp: default password L700 library


Hi,
 
I have to reboot our L700 tape library, but don't know the password.
Does anyone knows the default password of the L700?
 
Thanks for your help.
 
Klaas
 


CONFIDENTIALITY NOTE: 
This e-mail is only intended for the person(s) to whom it is addressed and
may contain confidential information. Unless stated to the contrary, any
opinions or comments are personal to the writer and do not represent the
official view of  A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV or its
Group Companies. If you are not the intended recipient, you are hereby
notified that any use, retention, disclosure, copying, printing, forwarding
or dissemination of this communication is strictly prohibited. If you have
received this communication in error please notify us immediately by reply
e-mail and please erase all copies of the message and its attachments. Thank
you for your co-operation. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Tenzij anders
vermeld zijn meningen en/of commentaar, voor zover weergegeven in dit e-mail
bericht, persoonlijk, afkomstig van de afzender, en vertegenwoordigen dan
ook geen officieel standpunt van A.S Watson (Health & Beauty Continental
Europe) BV en/of haar groepsmaatschappijen. Indien u niet de geadresseerde
bent, willen wij u er graag op attenderen dat elk gebruik, handhaving,
openbaarmaking, kopieren, printen, doorsturen of verspreiding van dit e-mail
bericht strikt is verboden. Indien u dit bericht of delen hiervan onterecht
hebt ontvangen wordt u vriendelijk verzocht de afzender direct te informeren
door het e-mail bericht te retourneren en de inhoud en eventuele bijlagen
van het e-mail bericht te vernietigen. Wij danken u voor uw medewerking.
_______________________________________________
sunmanagers mailing list
sunmanagers@sunmanagers.org
http://www.sunmanagers.org/mailman/listinfo/sunmanagers
Received on Wed Aug 10 08:31:10 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu Mar 03 2016 - 06:43:50 EST