SUMMARY: show scsi devices

From: Ng, Y. (Yatsen) <Y.Ng_at_agi.rws.minvenw.nl>
Date: Thu Jan 06 2005 - 04:52:25 EST
Thanks to Anthony D'Atri.  

iostat -E

Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te 
informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de 
volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please delete it and
notify the sender immediately. When in doubt whether this message
is correct or complete, please contact the sender.
************************************************************************
_______________________________________________
sunmanagers mailing list
sunmanagers@sunmanagers.org
http://www.sunmanagers.org/mailman/listinfo/sunmanagers
Received on Thu Jan 6 04:57:59 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu Mar 03 2016 - 06:43:41 EST